Menu ▾

Znalezieni tłumacze dla języka: DE

Wybierz inny język:  DE  FR  RU  ES 

Andreas
Deutsch

Rodowity Niemiec, mieszka i pracuje od 1999 roku w jednym z najpiękniejszych miasteczek Polski. Wykonuje od tego czasu tłumaczenia prawnicze, historyczne oraz turystyczno-krajoznawcze wyłącznie na swój język ojczysty. Dla Audiotour.pl tłumaczył i redagował od 2011 r. teksty do kilkudziesięciu audioprzewodników.