Menu ▾


RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym przekazujemy informacje, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Audiotour.pl.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych jest Audiotour.pl ul. Adama Prażmowskiego 19E 30-399 Kraków

Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji handlowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych na temat usług i produktów naszej firmy za pomocą poczty elektronicznej email i telefonu (także SMS).

Źródło i zakres przechowywanych danych
Przetwarzane przez nas Państwa dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych lub bezpośrednio od Państwa. Są to: imię i nazwisko osoby do kontaktu, jej adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, nazwa podmiotu.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, którzy prowadzą działania marketingowe i handlowe.

Zmiana lub usunięcie danych
W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, przez stosowne żądania przesłane na adres biuro@audiotour.pl

Ochrona danych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym ujawnieniem czy wykorzystaniem.